Facebook Pixel

Цей Договір є публічним договором - договором публічної оферти. Всі його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу та організаційно-правової форми. Покупець повністю погоджуючись з даним Договором, приймає всі його умови в тому числі додатки а також порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, обміну товару, повернення товару, повернення грошових коштів.

Цей Договір є угодою між Фізичною особою підприємцем Софілканичем Василем Васильовичем (інтернет-магазин https://ecopol.com.ua) (далі по тексту - «Продавець») та будь-якою юридичною особою, фізичною особою-підприємцем або фізичною особою, користувачем послуг інтернет-магазину, яка досягла 18-ти річного віку, що іменований у подальшому "Покупець" (далі - «Покупець»), що включає всі істотні умови організації купівлі - продажу дистанційним способом (через Інтернет - магазин).

 1. Загальні положення

1.1. Цей договір є публічною офертою (відповідно до ст. 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України) та містить усі істотні умови організації купівлі-продажу дистанційним способом, через інтернет-магазин https://ecopol.com.ua

1.2. Підтвердженням прийняття Покупцем умов публічного договору, публічної оферти, є натискання на посилання "Купити" або "Оформити замовлення".

1.3. Укладаючи цей Договір, Покупець підтверджує, що є дієздатним повнолітньою особою, та дає дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою можливості виконання Продавцем умов цього Договору, для проведення взаєморозрахунків, відправлення товару, обробки платежу а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Договору. Укладенням цього Договору, Покупець підтверджує, що йому повідомлено (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних. Закон України «Про захист персональних даних» Покупцеві відомий і зрозумілий.

 1. Терміни та визначення

2.1. "Інтернет - магазин" - сайт Продавця https://ecopol.com.ua, створений для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі - продажу на підставі ознайомлення Покупця з запропонованим Продавцем описом Товару на фотознімках, за допомогою мережі Інтернет, виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з товаром - дистанційний спосіб продажу товару.

2.2. "Покупець" - фізична (в тому числі приватний підприємець), дієздатна повнолітня особа або юридична особа зареєстроване в установленому Законом порядку.

2.3. "Товар" - перелік найменувань асортименту, представлений в інтернет-магазині.

2.4. "Персональні дані" - будь-яка інформація, яка прямо або побічно відноситься до певної особи, або цією особою визначається.

 1. Предмет договору

3.1. Інтернет-магазин зобов'язується передати у власність Покупця товар, а Покупець зобов'язується оплатити та прийняти товар на умовах Цього договору.

3.2. Покупець самостійно оформляє замовлення (онлайн) в інтернет-магазині або за допомогою телефонних засобів зв'язку за контактами, вказаними в інтернет-магазині.

3.3. Повна вартість товару вказується на сторінках інтернет-магазину Продавця.

3.4. Ціни на Товари та послуги можуть змінюватися в залежності від кон'юнктури ринку, що відбивається на цінах в інтернет-магазині. Продавець не може змінювати ціну для конкретного Покупця, в разі, якщо останній вже прийняв умови Продавця та скоїв оплату товару.

3.5. Покупець оплачує замовлення відповідно до умов викладених в розділі – Оплата товару

3.6. Доставка товару здійснюється відповідно до умов викладених в розділі – Доставка товару. Продавець не несе відповідальності за строки доставки замовлення.

 1. Покупець - права і обов'язки:
 • ознайомитися з інформацією про товар, яка розміщена на сайті продавця;
 • самостійно оформити замовлення на сайті;
 • своєчасно оплатити та отримати замовлення у Перевізника на умовах цього договору;
 • при отриманні товару у перевізника переконатися в його цілісності та комплектності шляхом огляду вмісту упаковки. При пошкодженні та \ або неповної комплектації - зафіксувати їх в акті, який разом з Покупцем повинен підписати співробітник перевізника.
 • не вживати дій, які можуть розглядатися як такі які порушують нормальну роботу веб-сайту.
 • не поширювати з використанням веб-сайту будь-яку конфіденційну інформацію про фізичних або юридичних осіб.
 • не використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту веб-сайту.
 • не обходити навігаційну структуру веб-сайту для отримання або спроби отримання будь-якої інформації, документів або матеріалів будь-якими засобами, які спеціально не представлені сервісами даного веб-сайту.
 • не вчиняти дій спрямованих на отримання несанкціонованого доступу до функцій веб-сайту, будь-яким іншим системам або мереж, що належать до даного веб-сайту, а також до будь-яких послуг, що пропонуються на веб-сайті.
 1. Інтернет-магазин - права і обов'язки:
 • дотримуватись умов цього договору;
 • передати Покупцю товар відповідно до обраного зразка, розташованим в інтернет-магазині,відповідно до умов цього договору;
 • інтернет-магазин не несе відповідальності та не може виступати в якості відповідача в суді та не відшкодовує збитки, що виникли у Покупця через дії або бездіяльності третіх осіб.
 • інтернет-магазин має право в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.
 1. Відповідальність сторін

6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

6.2. У разі обставин непереборної сили, сторони звільняються від відповідальності на час дії таких обставин. Під обставинами непереборної сили сторони цього Договору розуміють події, що мають надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, що виключають або об'єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити та запобігти розумними заходами.

6.3. Сторона, що посилається на дію обставин непереборної сили повинна протягом трьох календарних днів у письмовому вигляді електронною поштою повідомити іншу сторону про настання таких обставин.

6.4. Якщо через дії обставин непереборної сили невиконання зобов'язань за цим Договором продовжується більше двох місяців, кожна зі Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону.

6.5. Сторони цього договору зобов'язуються докладати максимум зусиль для вирішення будь - яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

 1. Інші умови

7.1. Інтернет - магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору з попередньою публікацією його на сайті https://ecopol.com.ua

7.2. Інтернет - магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет та не призначений, не може бути використаний не інакше як для здійснення покупок через Інтернет.

7.3. Інтернет - магазин не несе відповідальність за зміст та достовірність інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення.

7.4. Інтернет-магазин не несе ніякої відповідальності за його непрацездатність (відсутність в мережі Інтернет), в тому числі тимчасову, в тому числі його неправильно або некоректно роботу, в тому числі яка спричинила за собою несправність в будь-якому її вигляді, будь-яких електронних засобів, носіїв , гаджетів Покупця, що виникла в результаті технічних несправностей провайдерів послуг, дій третіх осіб, автоматичних та інших атак на WEB вузли, програмне забезпечення, в тому числі окремих його частин.

7.5. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення.

 1. Строк дії цього договору

Цей договір з додатками до нього, вступає в силу з дня оформлення замовлення або реєстрації в інтернет-магазині https://ecopol.com.ua та діє до виконання всіх умов договору.

Додаток №1 до договору оферти інтернет-магазину https://ecopol.com.ua.

Умови цього додатка регулюють взаємовідносини між Продавцем та Покупцем відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» № 1023-XII», договором оферти, невід'ємною частиною якого є цей додаток.

 1. Порядок прийому товару Покупцем

1.1. При отриманні Товару на складі \ пункті \ відділенні перевізника, від кур'єра або продавця, покупець повинен перевірити зовнішню цілісність упаковки, після чого відкрити її та безпосередньо переконатися в належному зовнішньому стані Товару (відсутності механічних пошкоджень) та повноти його комплектності.

1.2. У разі наявності хоча б одного з перерахованих в п.1.1. недоліків, Покупець зобов'язаний зафіксувати його в акті довільної форми. Акт повинен бути підписаний Покупцем та співробітником перевізника або Продавця. Протягом 1 (одного) дня з моменту підписання Акту, Покупець зобов'язаний повідомити менеджера (представника Продавця відповідального за оформлення замовлення на товар) про виявлені недоліки та домовитися про заміну товару.

1.3. Недоліки можуть бути зафіксовані Покупцем за допомогою фото-відео фіксації та передані \ представлені Продавцю відповідно до умов п.1.4. цього додатка.

1.4. Дані фото-відео фіксації про виявлені недоліки, повинні бути відправлені за допомогою електронних засобів зв'язку за наступними електронними адресами (на один з них або обидва):

а) e-mail: infor.ecopol@gmail.com

б) Viber:  +38 073 360 50 03

1.5. У разі недотримання Покупцем обов'язкових вимог зазначених процедур, викладених в п. 1.1., 1.2. цього додатка, Покупець визнається таким, як отримав Товар в належному стані - без будь-яких механічних пошкоджень та в повній комплектності. 

 1. Гарантійні строки та повернення товару.

2.1. Відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» № 1023-XII» покупець протягом 14 днів з моменту покупки має право повернути товар, придбаний в інтернет-магазині «https://ecopol.com.ua», за умови виконання всіх норм передбачених Законом.

2.2. Обмін товару належної якості провадиться:

 • якщо він не використовувався;
 • якщо збережено його товарний вигляд;
 • споживчі властивості, пломби, ярлики;
 • розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром.

2.3. Товар виготовлений під індивідуальне замовлення покупця, відповідно до статті 9 Закону України «Про захист прав споживачів» № 1023-XII» поверненню та обміну не підлягає.

2.4.  У випадках заміни товару належної якості на аналогічний, відповідно до статті 9 Закону України «Про захист прав споживачів» № 1023-XII» оплата послуг перевізника здійснюється за рахунок Покупця.

2.5. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків споживач, в порядку та в строки, встановлені законодавством, має право вимагати:

 • пропорційного зменшення ціни;
 • безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;
 • відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

2.6. Вимоги споживача, передбачені цією статтею, не підлягають задоволенню, якщо продавець або виробник, доведуть що недоліки товару виникли внаслідок порушення споживачем правил користування товаром або його зберігання. Споживач має право брати участь у перевірці якості товару особисто або через свого представника.

2.7.  У випадках заміни неякісного \ дефектного Товару, оплата послуг перевізника здійснюється за рахунок Продавця.

2.8. Повернення неякісного \ дефектного Товару повинно відбуватися в оригінальній упаковці, в якій надійшов Товар до Покупця, зі збереженням товарного вигляду та споживчих якостей товару.

Додаток №2 до договору оферти інтернет-магазину https://ecopol.com.ua.

Умови цього Договору регулюють взаємовідносини між Продавцем і Покупцем відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» № 1023-XII»

 1. Політика повернення коштів.

1.1. Якщо Покупець помилково / повторно сплатив замовлення \ товар, або сплатив його вартість в більшому розмірі, ніж було потрібно - сплачені кошти підлягають поверненню.

1.2. Не пізніше 60 хвилин після помилкової / повторної покупки Покупець зобов'язаний повідомити Продавця на адресу електронної пошти infor.ecopol@gmail.com та \ або месенджер Viber: +38073 360 50 03, сполученням \ листом у довільній формі про помилковий / повторний платіж та бажання повернути кошти, вказавши в темі листа «Повернення коштів», при цьому обов'язково вказавши номер замовлення, вид товару, дату платежу, спосіб платежу, номер телефону Покупця.

1.3. Запит на повернення коштів розглядається Продавцем найближчим часом але не більше двох робочих днів. Після розгляду запиту Продавець повідомляє Покупця про результат та строк повернення або відмову в поверненні коштів.

1.4. Повернення грошових коштів здійснюється тим же способом, яким здійснена покупка. Строки повернення платежу залежать від способу початкової оплати.

1.5. Комісія (якщо така передбачена платіжною системою або банком за зворотний переказ грошових коштів) буде вирахувана із суми, яка підлягає поверненню.

1.6. У випадку неповідомлення Продавця про помилковий \ повторний платіж, сплачений понад вартості товару, відповідно до умов зазначених в п. 1.2. цього додатка, такий платіж визнається Продавцем таким як оплаченим за товар належним чином.

1.7. Повернення грошових коштів за помилковий \ повторний платіж а так само за платіж сплачений понад вартості товару, здійснюється протягом 10 днів з дня належного повідомлення Продавця, відповідно до умов Зазначеними в п. 1.2. цього додатка.

1.8. Повернення грошових коштів за товар который підлягає поверненню за гарантійними зобов'язаннями, здійснюється протягом 10 днів з дня Отримання Продавцем:

а) неякісного \ дефектного Товару

б) заяви Покупця про повернення коштів.

1.9. Повернення грошових коштів здійснюється тим же способом, яким здійснено оплату.

1.10. Комісія (якщо така передбачена платіжною системою або банком за зворотний переказ грошових коштів) не нараховується.

Меню